on-line konference

HELUZ od A do Z

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 2 akreditační body i ČKAIT: 1 akreditační bod


28.6. - 31.12.2022 od 28.6. 10:00 do 31.12. 12:00
Live Stream
zdarma

Letošní online konference HELUZ od A do Z je opět naplněná technikou v souvislostech. Informace se hodí pro návrh a realizaci budov s ohledem na multikriteriální požadavky současných novostaveb. Jedním z velmi zajímavých bodů letošní konference bude požární bezpečnost, která je někdy zdánlivě přirozenou součástí staveb. Z novinek představíme nový Selektor detailů a novu službu blower door test. Ukážeme si také, jak se připravuje mladá generace budoucích stavebních profesionálů. Témata probereme s vyzvanými hosty a specialisty HELUZ.

Konference je rozdělena na přednáškovou část a workshopy, kde se probírají vybraná témata hlouběji. Workshopy se vysílají pouze v den konference ve dvou kolech. Workshop trvá 45 minut a je možné v něm pokládat dotazy pomocí chatu.
Konference HELUZ do A do Z je určená pro projektanty, architekty, stavební specialisty, učitele a studenty stavebních škol a také pro zástupce realizačních firem (stavby vedoucí, přípraváře, projektové manažery).

Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

Program přednáškové části

Úvod
HELUZ GROUP – představení skupiny HELUZ. Nevyrábíme jenom kvalitní cihly, ale i další materiály.
Nová laboratoř HELUZ – představení nového zázemí pro technický rozvoj.

Digitalizace v praxi
Kde čerpat aktuální technické informace pro rychlé a správné navrhování konstrukcí a budov ze stavebního systému HELUZ.
Jak vypadá výuka digitalizace stavebnictví na středních školách. Co budeme moc čekat od mladé generace. A jaké možnosti pro výuku o současném stavebnictví nabízí neziskový projekt Stawebnice.
Jak efektivně pracovat s CAD detaily HELUZ – představení Selektoru detailů HELUZ.

Energetická náročnost
Jak navrhovat novostavby na současné legislativní požadavky ze systému HELUZ.
Kvalita stavby je přímý ukazatel její reálné energetické náročnosti aneb proč jsme zavedli diagnostickou službu - blower door test. Test je nedílnou součástí pro uznání podpory staveb z dotačního programu Nová zelená úsporám.
Kdo bude nízkoenergetické stavby realizovat – pohled do výuky zedníků a učňovského školství.
Proč je důležité vnější stínění oken u současných novostaveb. Řešení v systému HELUZ pomocí překladů HELUZ FAMILY 3in1. Čemu je potřeba věnovat pozornost v době návrhu a realizace stavby, kde se potkává několik profesí.

Požární bezpečnost
Význam požární bezpečnosti z pohledu hasičů.
Požární odolnost konstrukcí do detailu. Související legislativa a aktuální technické normy. Požární odolnost zdiva z broušených cihel HELUZ zděné na nové typy malt (HELUZ SIDI, PU pěna HELUZ). Limitní rozměry stěn. Zkušebnictví. Prostě vše podstatné pro návrh bezpečného domu.
Bezpečné komíny CIKO. Co znamená požárně bezpečný komín v současných novostavbách. Význam uceleného řešení včetně důležitých detailů, které zajišťuje je nepostradatelný bezpečný provoz tak zároveň i soulad s platnou legislativou.

Statika
Jak vyřešit rohové okno bez sloupku v jednovrstvém zdivu.
Limitní rozměry příček. Jak správně a jednoduše navrhovat délku, výšku a šířku nenosných stěn.

Závěr
Co si z konference odnést.
Referenční stavby ze systému HELUZ.

Na workshopy se přihlaste přes samostatné odkazy.


Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo

Partneři projektu

Heluz
Heluz