odborná konference a fórum

Akustika ve stavební praxi 2024

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 1 akreditační bod i ČKAIT: 1 akreditační bod


6.6.2024 od 9:00 do 16:30
Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 Dejvice
Cena 1800 Kč včetně DPH

Konference má za cíl poskytnout účastníkům praktické informace o základním požadavku na stavby, jímž je ochrana proti hluku a zajištění akustického komfortu. Program je rozdělen do tří tematických bloků. Představeny budou nejnovější poznatky z monitorování hluku a jeho vlivu na lidský život. V oblasti stavební akustiky se účastníci seznámí s informacemi pro svislé a vodorovné konstrukce staveb, způsoby prevence vzniku vad a osvědčenými postupy pro projektování bytových domů. Sekce prostorové akustiky nabídne návrhy pro efektivní akustické řešení kanceláří, novinky v optimalizaci doby dozvuku a komplexní přístupy k akustickému řešení významných staveb. Účastníci budou mít příležitost diskutovat s odborníky o tématech, která je v oblasti akustiky zajímají, a využít doprovodný program od partnerů konference. Konference poskytuje komplexní přehled o akustice ve stavebnictví, který účastníci mohou efektivně přenést do své praxe.

Vložné:
Platba převodem 1 800 Kč (cena včetně DPH)
Platba na místě 2 000 Kč (cena včetně DPH)
Studenti 500 Kč (cena včetně DPH)


Program

8:00 - 9:00

Prezence

9:00 - 9:10

Zahájení, úvodní slovo

Ing. Pavel Heinrich, Asociace akustiky českého stavebnictví
9:10 - 9:30

Přehled aktualit v akustice stavebnictví

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M., Asociace akustiky českého stavebnictví
9:30 - 10:00

Vliv hluku na zdraví a životní pohodu a monitorování expozice a účinků hluku v ČR

MUDr. Zdeňka Vandasová - SZÚ
10:00 - 10:20

Akustika vzduchotechnického potrubí CLIMAVER – výsledky z měření

Ing. Jakub Jiráský, Saint-Gobain Construction Products - ISOVER, Ing. Jiří Nováček, Ph.D. UCEEB ČVUT
10:20 - 10:30

Diskuse

10:30 - 10:50

Přestávka, občerstvení, doprovodný program a diskuze

10:50 - 11:20

Opakující se akustické vady bytových staveb jako poučení pro budoucí projekty

Ing. Jan Klečka, Metrostav
11:20 - 11:40

Akustika stěn z vápenopískových tvárnic Silka

Ing. Jakub Hergezel, XELLA
11:40 - 12:00

Jak na vhodný výběr izolačního skla z portfolia IZOS s ohledem na zvukovou izolaci

Ing. Martin Najman, IZOS
12:00 - 13:00

Oběd

13:00 - 13:20

Odhlučnění, akustické systémy Wolf pro zděné stavby a dřevostavby

Ing. Pavel Říha, CIUR a.s.
13:20 - 13:40

Racionalizace cihelných konstrukcí řadových domů

Ing. Pavel Heinrich, HELUZ
13:40 - 14:10

Význam a funkce protihlukových clon

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M, Technický a zkušební ústav stavební
14:10 - 14:20

Diskuse

14:20 - 14:40

Přestávka, občerstvení, doprovodný program a diskuze

14:40 - 15:10

Poznatky z řešení akustiky v kancelářských komplexech

Ing. Petr Novák, EKOLA
15:10 - 15:30

Systém panelů AKUPAN® - spolehlivá technologie prostorové akustiky ve stavebnictví

Ing. Michael Plachý, AKUPAN
15:30 - 16:00

Fakulta umění, Ostravská univerzita - řešení stavební a prostorové akustiky

Ing. Ondřej Šupka, AVETON
16:00 - 16:20

Diskuse

16:20 - 16:30

Shrnutí konference, závěrečné slovo

Ing. Pavel Heinrich, Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M., Asociace akustiky českého stavebnictví

Hlavní partner projektu

Asociace akustiky českého stavebnictví
Asociace akustiky českého stavebnictví

Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo

Partneři projektu

TZB Info
TZB Info
Schöck-Wittek s.r.o.
Schöck-Wittek s.r.o.
XELLA
XELLA
Heluz
Heluz
TZÚS
TZÚS
AKUPAN
AKUPAN
Aveton
Aveton
CIUR a.s.
CIUR a.s.
HELUZ IZOS
HELUZ IZOS