webinář

Webinář SÚJB: Národní radonová databáze


16.2.2024 od 10:00 do 11:00
Online Stream
zdarma

Nový elektronický systém Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro evidenci dat a jejich hodnocení ve vztahu k přírodnímu ozáření.

V roce 2024 byla uvedena do provozu Národní radonová databáze, která byla vybudována za účelem shromažďování dat o přírodním ozáření z radonu a přírodních radionuklidů ve stavbách, údajů z měření radonového indexu geologického podloží, množství radionuklidů ve vodách a ve stavebním materiálu, informace o ozáření pracovníků na pracovištích a palubách letadel a údaje týkající se uvolňování radioaktivní látky z pracovišť.
Data budou sloužit k hodnocení ozáření obyvatel, pracovníků a životního prostředí z přírodních zdrojů.

Pro koho je webinář určen?
Webinář je určen pro osoby povinné dodávat data Úřadu.
Povinnost stanovuje zákon 263/2016 Sb., atomový zákon pro provozovatele uvedených pracovišť, dodavatele vody pro veřejnou spotřebu, výrobce stavebních materiálů, leteckých společností provozujících lety nad 8km a pro držitele povolení, kteří provádějí měření v oblasti přírodních zdrojů.

Za SÚJB budou hovořit:

Mgr. Marcela Berčíková, vedoucí oddělení radonu a přírodních zdrojů
Ing. Jan Vinklář, vedoucí oddělení evidencí a hodnocení ozáření


Hlavní partner projektu

SÚJB
SÚJB

Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo