webinář

Webinář KINGSPAN : Jak správně navrhnout ETICS s Kooltherm K5 v souladu s požárními předpisy.


7.8.2020 od 10:00 do 11:00
Live Stream
zdarma

Jak správně navrhnout a realizovat ETICS s použitím fenolické pěny Kooltherm K5 jako velmi účinného tepelného izolantu v souladu s požadavky požární normy ČSN 730810. Popis chování tvrzené fenolické pěny během požárních testů dle ČSN ISO 13785-1a2. Reakce na oheň. Realizace ETICS bez požárních pruhů v souladu s požárními předpisy.


Hlavní partner projektu

Kingspan
Kingspan

Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo