webinář

Webinář HELUZ: Tepelné mosty – řešení ve stavebním systému HELUZ


8.4.2022 od 10:00 do 11:00
Live Stream
zdarma

V rámci webináře si ukážeme vliv běžných zásahů do konstrukce obvodového pláště (drážky, vliv malty a další zásahy) na šíření tepla konstrukcí. Ukážeme si i vybrané konstrukční detaily (sokl, styky stěn, okenní otvory, návaznost obvodové stěny na střechu, iso nosník apod.) a jejich modifikace s vlivem na hodnocení tepelných vazeb. Poznatky lze využít pro navrhování a provádění konstrukcí ze systému HELUZ.

Účinkující:
Ing. Pavel Heinrich, produkt manažer z technického rozvoje společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Zuzana Kozáková, moderátorka


Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo

Partneři projektu

Heluz
Heluz