webinář

Webinář HELUZ: Komíny HELUZ - normy a novinky


14.10.2022 od 10:00 do 11:00
Live stream
zdarma

V lednu 2020 vstoupila v platnost novela normy ČSN EN 1443 Komíny – obecné požadavky. Tato novela doznala i změny v úpravě označování komínů, kdy do označení zatřídění komínu přibylo písmeno, které vyjadřuje označení způsobu zkoušení komínů. Způsob zkoušení vychází z tabulky, která představuje celkem 12 typů zkušebních konstrukcí podle tloušťky tepelné izolace v prvním a druhém patře a přilehlé svislé konstrukce a dále způsobu provedení mezery. U návrhu komínu je toto ustanovení potřeba respektovat a to zejména při stále se zvětšujících tloušťkách tepelných izolacích v konstrukcích jak u novostaveb tak u rekonstrukcí.

Společnost HELUZ jako jedna z prvních firem provedla podle této novelizované normy zkoušky všech vyráběných a dodávaných komínových systémů a doplnila do zatřídění komínů i ono písmeno, jež vyjadřuje odstupové vzdálenosti od povrchu komína a přilehlé hořlavé konstrukce a způsob provedení dané mezery. Dodává tak na trh komíny, které jsou bezpečné a splňují všechny požadavky současných norem.

Nové požadavky jako je snižující se teplota spalin, rychlá stavba a požadavek na úsporu místa v interiéru, byly motivací pro vývoj nového komínového systému. V září letošního roku byl uveden na trh nový komín HELUZ SMART, který má vnější rozměry pouze 320 x 320 mm a přitom zajišťuje bezpečný odvod spalin od spotřebičů. Jde o ideální kombinaci ekonomické výhodnosti, úspory místa, jednoduché instalace a univerzálního použití.

Vše si probereme na webináři 14.10. s technickými odborníky společnosti HELUZ.


Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo

Partneři projektu

Heluz
Heluz