webinář

Webinář DÖRKEN SK: Odvetrané fasády s fóliami Delta


18.6.2021 od 10:00 do 11:00
Live Stream
zdarma

Odvetrané fasády sa tešia čím viac väčšej obľúbenosti a to tak v občianskej výstavbe rodinných domov, ako aj vo verejných budovách kancelárskych, bytových, či v budovách občianskej vybavenosti.
Vždy ide o využitie ponúkanej možnosti nevšedného, alebo neobvyklého stvárnenia fasádnych plôch. Spoločným menovateľom u väčšiny takýchto fasádnych plôch je nosný raster pre upevnenie samotného fasádneho obkladu.
Spravidla rozlišujeme dva typy odvetraných fasád :
1) S otvorenou škárou
2) S uzatvorenou škárou
V praxi to znamená, že medzi fasádnymi prvkami sú zachované medzery s určitým percentuálnym podielom otvorenej plochy spravidla od 10 do 50% celkovej plochy fasády.
V druhom prípade škáry medzi obkladovými prvkami fasádneho obkladu nie sú priznané a fasáda je pohľadovo 100% celistvá.
Pokiaľ sa pre zateplenie fasádnej plochy používa vzduchopriepustný tepelný izolant, mal by byť v obidvoch spomínaných prípadoch chránený proti poveternostným vplyvom vhodne navrhnutou a zrealizovanou poistne-hydroizolačnou vrstvou. K tomuto sa najčastejšie využívajú difúzne otvorené fóliové systémy.
Vo webinári sa preto dozvieme :
Podľa čoho sa riadiť pri výbere fasádneho fóliového systému.
Ako vybrať technicky správnu fóliu podľa typu fasádneho obkladu.
Na aké vlastnosti fólie je potrebné sa zamerať a prečo.
Akým záťažovým faktorom musí fólia odolávať počas stavebnej fázy aj tiež po dokončení stavby.
Akými spôsobmi je potrebné fóliu inštalovať a spracovať v miestach najrôznejších detailov.
V akých farebných prevedeniach sa fasádne fólie vyrábajú a prečo.

Svetom fasád s otvorenou aj uzatvorenou škárou vás v praktických nadväznostiach na výrobky DELTA® aj tentokrát prevedú technici spoločnosti DÖRKEN, Milan Skokan a Karel Bulín.


Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo

Partneři projektu