webinář

Webinář DÖRKEN: Provětrávané fasády s fóliemi Delta


18.6.2021 od 10:00 do 11:00
Live Stream
zdarma

Provětrávané fasády se těší čím dál větší oblibě a to jak v občanské výstavbě rodinných domků a domů, tak u veřejných budov kancelářských, bytových či budov občanské vybavenosti.
Vždy jde o využití nabízené možnosti nevšedního nebo neobvyklého ztvárnění fasádních ploch. Společným jmenovatelem u většiny takových fasádních ploch, je nosný rastr pro upevnění samotného fasádního obkladu.
Zpravidla rozlišujeme dva typy provětrávaných fasád :
1) S otevřenou spárou
2) S uzavřenou spárou
V praxi to znamená, že mezi fasádními prvky jsou zachovány mezery s určitým procentuálním podílem otevřené plochy zpravidla od 10 do 50% celkové plochy fasády.
Ve druhém případě spáry mezi obkladovými prvky fasádního obkladu přiznány nejsou a fasáda je pohledově 100% celistvá.
Pokud se pro zateplení fasádní plochy používá vzduchopropustný tepelný izolant měl by být v obou zmíněných případech chráněn proti povětrnostním vlivům vhodně navrženou a provedenou pojistně hydroizolační vrstvou. K tomuto se nejčastěji využívají difuzně otevřené fóliové systémy.
Ve webináři se proto dozvíme :
Čím se při výběru fasádního fóliového systému řídit.
Jak podle typu fasádního obkladu vybrat technicky správnou fólii.
Na jaké vlastnosti fólie se zaměřit a proč.
Jakým zátěžovým faktorům musí fólie odolávat během stavební fáze i po dokončení stavby.
Jakými způsoby je třeba fólii instalovat a zpracovat v místech nejrůznějších detailů.
V jakých barevných provedení se fasádní fólie vyrábí a proč.

Letem světem fasád s otevřenou i uzavřenou spárou vás v praktických návaznostech na výrobky DELTA i tentokrát provedou technici společnosti DÖRKEN, Milan Skokan a Karel Bulín.


Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo

Partneři projektu

PROFIspeciál ke stažení ZDARMA
PROFIspeciál ke stažení ZDARMA