webinář

Webinář CIUR: Tepelné čerpadlo je dnes k návrhu rodinného domu přirozenou samozřejmostí


12.1.2024 od 10:00 do 11:00
Live Stream
zdarma

Tepelné čerpadlo se v našich podmínkách dlouhodobě zařadilo na seznam výrobníku tepla našich domácností, a to především jako symbol zdroje s nízkými náklady na energii.

Tepelné čerpadlo má tři možnosti využití alternativních, ekologických, přírodních zdrojů ke své funkci. Jedná se o vzduch, vodu a zemi. Za nejběžnější a cenově nejdostupnější jsou považována tepelná čerpadla, kde zdrojem pro výrobu energie je vzduch. Druhou složkou, neméně důležitou pro správný chod tepelného čerpadla, je teplosměnné médium. Médium je pouze a jen ve dvou formách. Plynném (ve formě vzduchu) nebo kapalném (ve formě vody). Teplá voda je pro nás cenný zdroj kolující v otopných zařízení. Už první podzimní střídání tepla a chladu jsou pro nás signálem, že se blíží otopná sezóna. Vytápěním pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda se stáváme méně závislými na dodavatelích jiných otopných médií, jako je dnes velmi diskutovaný plyn.

Nejběžnější tepelné čerpadlo vzduch/voda je na trhu běžně dostupné a v projektech se objevuje nejčastěji. Na trhu jich existuje celá řada.

Tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu a médiem ve formě vody se i velmi jednoduše instaluje. Obvykle instalace netrvá déle než 1 den (v případě multi-splitů i 2 dny). Záleží vždy na umístění, rozvodech, tedy na stavební připravenosti. Na rozdíl od tepelného čerpadla s nutným geotermálním zdrojem typu země/voda nepotřebuje tepelné čerpadlo vzduch/voda žádné vrty, ani zemní kolektory.

Dnes existují tepelná čerpadla, která spojují více funkcí, včetně ohřevu teplé užitkové vody, chlazení, s řízením a ovládáním na dálku, s vyrovnanými výkony i při extrémních poklesech vnějších teplot apod.

Podporována jsou tepelná čerpadla i dotačním programem Nová zelená úsporám. Více o tepelných čerpadlech s Vladimírem Pechou ze společnosti CIUR a.s.


Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo

Partneři projektu

PROFIspeciál ke stažení ZDARMA
PROFIspeciál ke stažení ZDARMA
CIUR a.s.
CIUR a.s.