odborná konference a fórum

Vady šikmých střech a jak jim předcházet

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 2 akreditační body i ČKAIT: 1 akreditační bod


18.9.2018 od 8:30 do 14:35
Seminární Centrum Akademie Ostrava, Hrušovská 2654/16, Ostrava – Přívoz
zdarma

Program

8:30 - 9:00

Prezence

Seminář není zpoplatněn

9:00 - 9:35

Úvod do problematiky šikmých střech s pálenou krytinou

Ing. Eva Hellerová
9:35 - 10:10

Vliv větrání krytiny na životnost celé střešní konstrukce

Nesprávně provedené odvětrání pálený střešních krytin má přímý vliv na životnost krytiny a celého střešního pláště. Předcházení nejčastějších chyb větrání krytiny při návrhu a pokládce.

TONDACH Česká republika s.r.o.
10:10 - 10:25

Úvod do problematiky navrhování doplňkové hydroizolační vrstvy

Ing. Eva Hellerová
10:25 - 11:00

Hydroizolační zajištění konstrukcí šikmých střech (doplňková hydroizolační vrstva)

Současné předpisy pro způsob stanovení, provedení a použitelnosti typů podstřešní fólie v šikmých střechách a důsledky chyb. Aktuální požadavky na minimální kvalitativní vlastnosti podstřešních fólií.

JUTA a.s.
11:00 - 11:15

Přestávka, občerstvení

11:15 - 11:35

Úvod do problematiky nadkrokevních izolací

Ing. Eva Hellerová
11:35 - 12:10

Chybějící detaily v projektu nadkrokevního zateplení a důsledek jejich absence v praxi

Rekonstrukce se provádějí realizačními firmami bez projektové dokumentace nebo dle projektu pro stavební povolení. V tomto případě realizační firma nahrazuje funkci projektanta. Jaké jsou důsledky absence prováděcí dokumentace a detailů nadkrokevního zateplení tepelnou izolací PIR.

Puren GmbH
12:10 - 12:30

Úvod do problematiky střešních oken

Ing. Eva Hellerová
12:30 - 13:00

Vady a rozpory instalace střešních oken

Dokonalá instalace střešních oken, dodržení všech montážních detailů, neopomenutí vhodného stínění, toť vše vytváří příjemné podkrovní klima se střešními okny.

FAKRO CZECH s.r.o.
13:00 - 13:20

Úvod do problematiky klempířských konstrukcí

Ing. Eva Hellerová
13:20 - 13:55

Klempířské konstrukce – pravidla a doporučení pro praxi

Klempířská konstrukce musí být spolehlivou součástí stavby. Nabízíme technická řešení, podporující materiálovou a především funkční životnost konstrukcí - střechy, odvodnění, oplechování. Důležitý je výběr kvalifikované realizační firmy, aby se materiál nestal rukojmím v nesprávných rukou.

RHEINZINK ČR s.r.o.
13:55 - 14:05

Diskuze, slosování dotazníků

14:05 - 14:35

Oběd

Hlavní partner projektu

Rheinzink
Rheinzink
Fakro
Fakro
Puren
Puren
Juta
Juta
Tondach
Tondach

Odborný garant

TZB Info
TZB Info
Stavebniserver.com
Stavebniserver.com

Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo