odborná konference a fórum

Vady šikmých střech a jak jim předcházet

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 2 akreditační body i ČKAIT: 1 akreditační bod


12.9.2018 od 8:30 do 13:40
EA Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, Hradec Králové
zdarma

Program

8:30 - 9:00

Prezence

Seminář není zpoplatněn

9:00 - 9:20

Úvod do problematiky šikmých střech s pálenou krytinou

Ing. Eva Hellerová
9:20 - 9:55

Vliv větrání krytiny na životnost celé střešní konstrukce

Nesprávně provedené odvětrání pálený střešních krytin má přímý vliv na životnost krytiny a celého střešního pláště. Předcházení nejčastějších chyb větrání krytiny při návrhu a pokládce.

TONDACH Česká republika s.r.o.
9:55 - 10:00

Úvod do problematiky navrhování doplňkové hydroizolační vrstvy

Ing. Eva Hellerová
10:00 - 10:35

Hydroizolační zajištění konstrukcí šikmých střech (doplňková hydroizolační vrstva)

Současné předpisy pro způsob stanovení, provedení a použitelnosti typů podstřešní fólie v šikmých střechách a důsledky chyb. Aktuální požadavky na minimální kvalitativní vlastnosti podstřešních fólií.

JUTA a.s.
10:35 - 10:50

Přestávka, občerstvení

10:50 - 11:00

Úvod do problematiky nadkrokevních izolací

Ing. Eva Hellerová
11:00 - 11:35

Chybějící detaily v projektu nadkrokevního zateplení a důsledek jejich absence v praxi

Rekonstrukce se provádějí realizačními firmami bez projektové dokumentace nebo dle projektu pro stavební povolení. V tomto případě realizační firma nahrazuje funkci projektanta. Jaké jsou důsledky absence prováděcí dokumentace a detailů nadkrokevního zateplení tepelnou izolací PIR.

Puren GmbH
11:35 - 11:45

Úvod do problematiky střešních oken

Ing. Eva Hellerová
11:45 - 12:15

Vady a rozpory instalace střešních oken

Dokonalá instalace střešních oken, dodržení všech montážních detailů, neopomenutí vhodného stínění, toť vše vytváří příjemné podkrovní klima se střešními okny.

FAKRO CZECH s.r.o.
12:15 - 12:25

Úvod do problematiky klempířských konstrukcí

Ing. Eva Hellerová
12:25 - 13:00

Klempířské konstrukce – pravidla a doporučení pro praxi

Klempířská konstrukce musí být spolehlivou součástí stavby. Nabízíme technická řešení, podporující materiálovou a především funkční životnost konstrukcí - střechy, odvodnění, oplechování. Důležitý je výběr kvalifikované realizační firmy, aby se materiál nestal rukojmím v nesprávných rukou.

RHEINZINK ČR s.r.o.
13:00 - 13:10

Diskuze, slosování dotazníků

13:10 - 13:40

Oběd

Hlavní partner projektu

Rheinzink
Rheinzink
Fakro
Fakro
Puren
Puren
Juta
Juta
Tondach
Tondach

Odborný garant

TZB Info
TZB Info
Stavebniserver.com
Stavebniserver.com

Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo