seminář

Střechy, fasády a zateplení

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 2 akreditační body i ČKAIT: 1 akreditační bod


24.10.2017 od 8:30 do 12:30
Clarion Congress Hotel, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem
zdarma

Program

8:30 - 9:00

Prezence

Seminář není zpoplatněn

9:00 - 9:50

Větrotěsnost, větrání a vodotěsné zajištění konstrukcí šikmých střech

Souvislosti větrotěsnosti a dimenzace větrání skladeb šikmých střech, aktuálně platné požadavky pravidel a norem, požadavky na výběr, kvalitu a způsob provedení "podstřešní fólie". Příklady nesprávných i správných řešení.

JUTA a.s.
9:50 - 10:15

Fasádní desky a střešní krytiny

Vláknocementové fasádní desky a střešní krytina Cembrit – možnosti uplatnění, zásady použití, vlastnosti a zajímavé reference.

Cembrit a.s.
10:15 - 10:35

Přestávka, občerstvení

10:35 - 11:25

Vysoce kvalitní izolační desky pro budovy

Kingspan Izolace – materiály s nejvyšší tepelněizolační schopností pro použití v obytných i průmyslových budovách.
Nejvhodnější řešení pro stále se zpřísňující požadavky na energetickou náročnost budov.
Použití produktů v ETICS v souladu s aktuálním zněním ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb.

Kingspan Izolace
11:25 - 11:50

Kotvení ETICS

Kotvení ETICS – normové požadavky, správné provedení návrhu, doporučení vhodných výrobků.

LIKOV s.r.o.
11:50 - 12:00

Diskuze, slosování dotazníků

12:00 - 12:30

Oběd

Odborný garant

TZB Info
TZB Info
Stavebniserver.com
Stavebniserver.com

Organizační garant

Partneři projektu

Likov
Likov
Juta
Juta
Cembrit
Cembrit
Kingspan
Kingspan