seminář

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE – STŘEŠNÍ a FASÁDNÍ SYSTÉMY

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 2 akreditační body i ČKAIT: 1 akreditační bod


16.10.2019 od 8:30 do 15:00
Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703/84, Ostrava
zdarma

Program

8:30 - 9:00

Prezence

Seminář není zpoplatněn

9:00 - 9:25

Úvod, program, spolehlivost a kreativita

9:25 - 10:35

Střešní systémy PREFA Aluminiumprodukte

- Maloformátové a drážkované střešní hliníkové krytiny (výhody a příklady použití jednotlivých typů)
- Systém odvodnění střech
- Specifika střech na horách a návrh protisněhových opatření
- Doporučené střešní skladby a podkladní konstrukce
- Řešení detailů
- Diskuse

10:35 - 11:05

Zkušenosti z realizace zajímavé stavby

11:05 - 11:30

Přestávka, občerstvení

11:30 - 12:15

Fasádní systémy PREFA Aluminiumprodukte

- Představení jednotlivých typů fasádních systémů PREFA (maloformátové systémy, systémy Siding a Siding X, Lisované profily 2 mm, Fasádní panel FX.12, PREFA-kompozitní desky) – Příklady použití a montáže
- Spodní rošt
- Příklady vhodných skladeb
- Detaily napojení a dilatace
- Diskuse

12:15 - 12:50

Produkty PREFA v oblastech s extrémním větrným zatížením

12:50 - 13:50

Oběd

13:50 - 15:00

Praktické ukázky zpracování detailů

- Maloformátové střešní systémy (založení okapní hrany, montáž úžlabí, štítové lišty, protisněhová opatření, řešení hřebene, oplechování střešního okna)
- Diskuse k jednotlivým řešením

Odborný garant

Stavebniserver.com
Stavebniserver.com
TZB Info
TZB Info

Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo

Partneři projektu

Prefa
Prefa