seminář

Ochrana proti radonu v kontextu moderních požadavků na vytápění a větrání budov


13.11.2019 od 8:30 do 14:30
Clarion Congress Hotel, Pražská třída 2306/14, České Budějovice
zdarma

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný Státním úřadem pro jadernou bezpečnost za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.
Pro účastníky semináře je připravena tištěná příručka RADON – stavební souvislosti, k dispozici bude i příručka Opatření proti radonu vhodná ke svépomocné realizaci ve stávajících stavbách.
Odborný garant:
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Fakulta stavební ČVUT Praha
prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.
Fakulta stavební ČVUT Praha


Program

8:30 - 9:00

PREZENCE

Úhrada 200 Kč v hotovosti u prezence

9:00 - 9:30

ÚVOD Z RADIAČNÍ OCHRANY

Ing. Jaroslav Slovák, SÚJB
9:30 - 11:00

MODERNÍ POŽADAVKY NA VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ BUDOV

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT Praha
11:00 - 11:30

PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ

11:30 - 12:00

MĚŘENÍ RADONU PRO HODNOCENÍ, PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACI STAVEB

Mgr. Aleš Froňka, SÚRO, v.v.i.
12:00 - 13:30

UPLATNĚNÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU PROTI RADONU PŘI PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACI STAVEB

prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., Fakulta stavební ČVUT Praha
13:30 - 14:00

ZDRAVOTNÍ RIZIKA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

MUDr. Ariana Lajčíková CSc., SZÚ
14:00 - 14:30

DISKUZE, SLOSOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ A OBĚD

Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo

Partneři projektu

SÚJB
SÚJB
Radonový program
Radonový program
MPO
MPO