odborná konference a fórum

Navrhování vegetačních a požárně odolných střech

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 2 akreditační body i ČKAIT: 1 akreditační bod


19.9.2017 od 13:00 do 15:00
PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 - Letňany, sál 2
zdarma

POZOR! Počet míst je omezený.


Program

13:00 - 13:30

Prezence

Konference není zpoplatněna

13:30 - 14:15

Navrhování vegetačních střech a jejich výhody

Vegetační střechy nabývají stále na větším významu a jejich vzrůstající trend je dán jejich schopností zadržovat vodu i příspěvkem ke snížení extrémních teplot během letních měsíců, které trápí nejvíce centra velkých měst.

Ing. Karel Sedláček Ph.D.
14:15 - 15:00

Navrhování lehkých požárně odolných střech, příklady chyb

Při navrhování lehkých požárně odolných střech na trapézovém plechu dochází v řadě případů k chybám, které v krajním případě mohou především za mimořádné situace požáru v předmětných halových objektech ohrozit nacházející se osoby. Příklady současných možností, certifikovaných variant skladeb a chybných provedení budou zmíněny v tomto příspěvku.

Ing. Pavel Rydlo

Hlavní partner projektu

Isover
Isover

Odborný garant

Stavebniserver.com
Stavebniserver.com
TZB Info
TZB Info

Organizační garant