online certifikace

Moderní materiály a technologie ve stavebnictví

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 1 akreditační bod


od 16.11.2020 do 15.12.2020
zdarma

Program Online certifikace Moderní materiály a technologie ve stavebnictví spustíte v odkazu níže - spustit program.
Online cerifikace - Moderní materiály a technologie ve stavebnictví je zařazena do programu CŽV ČKAIT i ČKA.
ČKA - 1 akrediatční bod, ČKAIT 0,5 bodu.
Pro získání potvrzení o absolvování této online certifikace se prosím nejprve registrujte. Po shlédnutí všech přednášek odpovězte na otázky uvedené v dotazníku, který bude k dispozici na stránkách www.azpromo.cz od 16.11. do 15.12. a odešlete společně s vaším jménem a emailem, na který si přejete doručit potvrzení. Potvrzení vám přijde ve formátu pdf zpět na uvedený mail.

V případě otázek nás prosím kontaktujte na emailu azpromo@azpromo.cz nebo na tel: 286 882 025.


16.11.2020
|
10:00 - 10:30

XCON – systém pro hrubou stavbu

Vysoké výrobní standardy systému XCON můžete zažít na vlastní kůži na staveništi. Několikaměsíční stavební činnosti, prostoje vynucené povětrnostními podmínkami nebo potíže s dohadováním mezi různými řemeslníky jsou námi minimalizovány.
Protože výroba probíhá „inhouse“, jsou všechny masivní stavební díly suché, čímž se na jedné straně redukuje nebezpečná stavební vlhkost na minimum a na straně druhé extrémně zkracuje doba stavby a dokončovacích prací.

Ing. Roman Leitner/Dennert
|
10:30 - 11:00

Speciální prvky do železobetonových konstrukcí

Inovační technologie v důležitých detailech. Prvky k přerušení tepelných mostů u vystupujících nosných konstrukcí, paty zdiva a betonových fasád. Prvky k útlumu hluku na schodištích. Prvky k přenosu smykových sil. Nekovové výztuže.

Ing. Jiří Mrkva/ Schöck-Wittek s.r.o.
|
11:00 - 11:30

Stavební systém HELUZ - chytrá systémová řešení​

Co je systém HELUZ​
Doplňkové cihly​
AKU KOMPAKT​
HELUZ SIDI​
PŘEKLAD 3in1​

Ing. Pavel Heinrich/ HELUZ
|
11:30 - 12:00

Štěrk z pěnového skla REFAGLASS - Zakládání staveb

Únik tepla skrze základovou desku můžeme snížit dostatečnou izolací základových pasů a izolací podlahy v interiéru. Nehledě na pracnost těchto opatření, je velice obtížné zcela odstranit tepelné mosty mezi deskou a stěnami stavby. Pokud použijeme na spodní stavbu izolační materiál z pěnového skla, vznikne homogenní vnější izolace, která 100% odstraní veškeré tepelné mosty mezi rostlým terénem a základovou deskou. Zároveň odpadne náročná stavba základových pasů, což šetří Váš čas i peníze. Jak funguje plovoucí základová deska domu založená na pěnovém skle REFAGLASS? Jak uspořit čas a finance při realizaci a současně snížit náklady na provoz stavebního objektu?

Aneta Kunešová/ Refaglass

Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo

Partneři projektu

PROFIspeciál ke stažení ZDARMA
PROFIspeciál ke stažení ZDARMA
Refaglass
Refaglass
Heluz
Heluz
Dennert
Dennert