seminář

Moderní materiály a technologie pro výstavbu rodinných domů a obytných budov

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKA: 2 akreditační body i ČKAIT: 1 akreditační bod


17.4.2019 od 8:30 do 14:00
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava
zdarma

Program