webinář

Efektní využití vakuového izolantu Kingspan OPTIM-R® v tepelněizolační skladbě terasy


30.11.2018 od 10:00 do 11:00
Live Stream
zdarma

Webinář se zabývá problematikou navrhování tepelněizolačních skladeb teras a lodžií, kde není dostatek výškového prostoru pro použití běžných izolantů.
Bude řešen vlastní návrh skladby při použití vakuového izolantu Kingspan OPTIM-R® včetně tepelnětechnického výpočtu, pravidla pro nakládání s izolantem během přepravy a skladování a technologický postup pokládky.


Hlavní partner projektu

Kingspan
Kingspan

Organizační garant

AZ Promo
AZ Promo